Taurin và chứng rối loạn nhịp tim

Được viết: Thứ năm, 21-03-2019
Taurin (2-amino ethan esulphonic acid) là một loại acid amin (thành phần cấu tạo của protein) có mặt trong hầu hết các mô của cơ thể. Ở tim, taurin chiếm tỷ lệ cao nhất, nhiều hơn tổng số các acid amin khác cộng lại. Chính vì vậy, thật dễ hiểu khi taurin...
DMCA.com Protection Status