Rung tâm nhĩ cần lưu ý những gì trong chế độ ăn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.08 (6 Votes)
Được viết: Thứ hai, 20-04-2015
Rung tâm nhĩ cần lưu ý những gì trong chế độ ăn
Rung tâm nhĩ  là một trong những rối loạn nhịp nguy hiểm và ảnh hưởng đến hơn 2,3 triệu người Mỹ. Rung tâm nhĩ xảy ra khi tốc độ dẫn truyền xung thần kinh kích thích tâm nhĩ với tốc độ nhanh hoặc không đều, làm cho tâm nhĩ co bóp không theo nhịp...
DMCA.com Protection Status